Products

NPK0-0-45-7(MgO)+/NPK30-5-16-1(MgO)+

NPK0-0-45-7(MgO)+/NPK30-5-16-1(MgO)+

Combination 1:  NPK0-0-45-7(MgO)+

Components Percentage
Water-soluble Potassium Oxide 45.0%
Water-soluble Magnesium Oxide 7.0%

 

 

Combination 2:  NPK30-5-16-1(MgO)+

Components Percentage
Total Nitrogen 30.0%
Water-soluble Phosphoric Anhydride 5.0%
Water-soluble Potassium Oxide 16.0%
Water-soluble Magnesium Oxide 1.0%