Sản Phẩm

GUO RAN MEI (NPK16-16-16.2-8(S)-2.3(MgO)-0.5(B)-0.025(Mo)-33(OM)+)

GUO RAN MEI (NPK16-16-16.2-8(S)-2.3(MgO)-0.5(B)-0.025(Mo)-33(OM)+)

Thành phần Tỷ lệ %
Nitơ tổng số 16.0%
Photpho Anhydrit 16.0%
Kali Oxit 16.2%
Lưu huỳnh 8.0%
Ôxít magiê Hòa tan trong nước 2.3%
Boron 0.5%
Molypden 0.025%
Chất hữu cơ 33.0%