Sản Phẩm

NSF's Phân bón phát hành có kiểm soát (NPK16-16-8-2 (MgO) +)

NSF's Phân bón phát hành có kiểm soát (NPK16-16-8-2 (MgO) +)

NSF's Phân bón phát hành có kiểm soát

(NPK 16-16-8-2(MgO)+)

Thành phần Tỷ lệ %
Nitơ tổng số 16.0%
Photpho Anhydrit 16.0%
Oxit kali Hòa tan trong nước 8.0%
Ôxít magiê Hòa tan trong nước 2.0%

 

Thông tin sản phẩm

Đặc tính sản phẩm:
1) Điều này phân bón không gây bỏng. Thích hợp cho các loại cây cần CRF như hoa lan, cây con, v.v.
2) Giúp tăng vi sinh vật có lợi, kích hoạt và cải thiện cấu trúc đất
3) Hoàn toàn hòa tan và sử dụng mà không lãng phí.