Sản Phẩm

SU MEI LYU (NPK 30-5-16-1(MgO)+)

SU MEI LYU (NPK 30-5-16-1(MgO)+)

Thành phần Tỷ lệ %
Nitơ tổng số 30.0%
Photpho Anhydrit Hòa tan trong nước 5.0%
Oxit kali Hòa tan trong nước 16.0%
Ôxít magiê Hòa tan trong nước 1.0%