Tin tức

Lời mời của bữa tiệc cuối năm vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 1 năm 2019

Lời mời của bữa tiệc cuối năm vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 1 năm 2019

Công ty TNHH phân bón Shi Fa mới sẽ tổ chức tiệc cuối năm vào thứ Sáu ngày 25 tháng 1 năm 2019, chúng tôi chân thành mời bạn tham gia cùng chúng tôi!

 

THÔNG TIN:

Chung kỳ: Thứ Sáu ngày 25 tháng 1 năm 2019 

Thời gian: 06:30 pm

Vị trí: New Shi Fa Fertilizer Co., Ltd. 

(Address: No. 23, Gongye South Rd., Guantian Dist., Tainan City 72046, Taiwan)

<Vui lòng RSVP trước thứ Sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2019>